Om Necto


Der er stort behov for at styrke den mentale sundhed i små og mellemstore danske virksomheder. Ledere og medarbejdere har brug for bedre og mere arbejdspladsnære redskaber til at styrke den mentale sundhed. Desuden er det af stor betydning, at redskaber og metoder i virksomhedernes indsatser er baseret på forskningsviden.

Udfordringen er, at SMV-virksomhederne ofte ikke har en arbejdsform og kompetencer, som gør dem i stand til at samarbejde i projekter og initiativer baseret på forskningsviden. Dertil kommer, at hvis forskningsbaseret viden og anvendelsesorienterede redskaber skal være brugbare for virksomhederne, skal de være udviklet i tæt samarbejde med virksomhederne.

Derfor er der stort behov for innovative og nytænkende samarbejdsformer og -processer og for, at der bliver bygget bro mellem virksomheder, praktikere og forskningsviden.

Necto ønsker at styrke den mentale sundhed i små og mellemstore virksomheder ved afgørende at bidrage til denne brobygning gennem at mentale sundhedsinitiativer i daglig arbejdspraksis nyttiggøres med viden skabt i forskningsregi.

Necto er et fagligt miljø med fokus på agilitet. Necto vil facilitere samarbejde og innovationsprocesser med virksomheder og brancher med det formål, at udvikle og implementere projekter, som afprøves på virksomheder i tæt samarbejde med de virksomhedsnære aktører.

Necto er uafhængig. Kernen i Necto er arbejdspladsindsatser, og metoderne er brobygning ift. forskningsviden, innovation, netværk og uafhængighed af særinteresser. Nøgleordene er synlighed og interesse blandt forskere, virksomheder og i den offentlige debat.

Necto vil være fagligt fyrtårn. Målet er at flere arbejdspladser gennem viden, fællesskab og handling skal tage vare på den mentale sundhed.

Formål

Nectos mål er at flere arbejdspladser gennem viden, fællesskab og handling skal tage vare på den mentale sundhed.

Stiftelse & vedtægter

Organisation

Læs mere om organisationen Necto

Bestyrelsen og medarbejdere