Hvem vi er

Necto er en uafhængig organisation, stiftet af Velliv Foreningen, og med egen bestyrelse og sekretariat. Kernen i Necto er arbejdspladsindsatser, og metoderne er brobygning ift. forskningsviden, innovation, netværk og uafhængighed af særinteresser.

I et samarbejde mellem virksomheder, forskere, organisationer, konsulenter, myndigheder mv. udvikler vi konkrete redskaber og metoder, som i projektform afprøves på virksomhedsniveau.

Der er nemlig et stort behov for at styrke den mentale sundhed i små og mellemstore danske virksomheder. Ledere og medarbejdere har brug for bedre og mere arbejdspladsnære redskaber til at styrke den mentale sundhed. Men koblingen mellem forskningen på området og de arbejdspladsnære redskaber og indsatser er svag. Det er her Necto opererer.

Vi skaber redskaber som virker!

Et sundt og godt psykisk arbejdsmiljø er afgørende for trivslen på din arbejdsplads. Hvis der er balance mellem krav og ressourcer i det daglige arbejde, så øger du markant chancerne for at undgå stress, depression, mistrivsel etc.

”Der er et stort behov for at bygge bro mellem forskningsviden og virksomhedernes muligheder for at drage nytte af den i de danske virksomheder. Det er en kæmpe forskel, vi kan gøre for rigtig mange mennesker, når vi får introduceret værktøjer på en ny måde, der inspirerer virksomhederne til at skabe de bedste rammer for deres medarbejderes trivsel”

Lars Wallberg, bestyrelsesformand