Velkommen til Necto

Vi forbinder viden og indsatser for bedre mental sundhed.

Necto arbejder for at styrke forebyggende indsatser for bedre mental sundhed blandt ledere og medarbejdere i små og mellemstore virksomheder i Danmark.

Det gør vi ved at tage afsæt i dig og din virksomhed.

Sammen kortlægger vi behovet og ressourcerne i din virksomhed med henblik på at nyttiggøre forskningsbaseret viden og omsætte det til redskaber, som fungerer i en daglig arbejdspraksis.

Vi arbejder projektorienteret, resultatorienteret og altid med afsæt i den nyeste viden på området.

Necto nytænker de traditionelle arbejdspladsindsatser. Derfor bruger vi innovation som værktøj til at bygge bro mellem forskningsviden og arbejdspladsernes behov og forudsætninger.

Vores konkrete indsatser og aktiviteter falder i 4 kategorier: Forskning, arbejdspladsindsatser, formidling og netværksdannelse.

Vi indsamler løbende viden om problemstillinger, virksomme metoder og indsatser.

Vi gennemfører konkrete arbejdsplads- & brancheindsatser og udvikler koncepter som afprøves i små og mellemstore virksomheder.

Vi arbejder målrettet på at gøre vores resultater og indsatser nemt tilgængelig for dig.

Vi arrangerer og deltager i en masse netværksaktiviteter med henblik på at opbygge relationer.

Har I udfordringer med trivslen på arbejdspladsen? Eller kniber det med at fastholde medarbejderne og er sygefraværet blevet for højt? Så ræk ud til os. Necto arbejder målrettet på at forebygge mentale sundhedsudfordringer i små og mellemstore danske virksomheder gennem konkrete arbejdspladsnære redskaber – og vi kan også hjælpe jer!”

Morten Mølgaard Jensen, Adm. direktør