Velkommen til Necto

Vi forbinder viden og indsatser for bedre mental sundhed.

Necto arbejder for at styrke forebyggende indsatser for bedre mental sundhed blandt ledere og medarbejdere i små og mellemstore virksomheder i Danmark.

Det gør vi ved at tage afsæt i dig og din virksomhed.

Sammen med dig arbejder vi på at kortlægge dit behov og ressourcerne i din virksomhed med henblik på at nyttiggøre forskningsbaseret viden og omsætte det til redskaber, som fungerer i en daglig arbejdspraksis.

Vi arbejder projektorienteret, resultatorienteret og altid med afsæt i den nyeste viden på området.

Necto nytænker de traditionelle arbejdspladsindsatser. Derfor bruger vi innovation som værktøj til at bygge bro mellem forskningsviden og arbejdspladsernes behov og forudsætninger.

Vores konkrete indsatser og aktiviteter falder i 4 kategorier: Arbejdspladsindsatser, Formidling, Forskning og Netværksdannelse.

…for at blive klogere på, hvilke metoder og værktøjer der virker, og hvad der skal til for at skabe positive forandringer.

…for målrettet at gøre vores resultater og indsatser nemt tilgængelig for dig og din arbejdsplads.

…for at sikre, at vores indsatser er funderet i solid viden og velafprøvede modeller.

…for at samle de relevante aktører og sikre, at den bedste viden og de stærkeste netværk står bag vores initiativer.  

Necto arbejder målrettet på at forebygge mentale sundhedsudfordringer i små og mellemstore danske virksomheder. Det gør vi gennem udvikling og test af konkrete arbejdspladsnære redskaber på projektniveau”

Morten Mølgaard Jensen, Adm. direktør