Vores værdier

Necto vil er båret af 3 centrale værdier, som gennemsyrer alt hvad vi laver.

Vi er praksisnære

Vi tager afsæt i SMV’erne virkelighed og ressourcer og udvikler løsninger sammen med dem.

Vi er nytænkende

Vores organisation er dedikeret til at udvikle nye metoder, være kreativ og nyskabende og udfordre den konventionelle tilgang til indsatser rettet mod psykisk arbejdsmiljø.

Vi er almennyttige

Som et almennyttigt non-profit center stræber vi efter at skabe resultater, der gavner både SMV’erne og samfundet som helhed.