Indsatser

Vi vil nytænke de traditionelle arbejdspladsindsatser. Og derfor bruger vi innovation som værktøj til at bygge bro mellem forskningsviden og arbejdspladsernes behov og forudsætninger.

Vi gennemfører konkrete arbejdspladsindsatser

Nectos primære arbejde er – i samarbejde med SMV’erne – at udvikle trivselsfremmende konkrete arbejdsplads- og brancheindsatser og/eller tilpasse allerede etablerede evidensbaserede metoder til at virke i SMV’ernes kontekst.

Det kræver en grundlæggende forståelse af, og viden om, deres konkrete erfaringer og oplevelser med mentale sundhedsmæssige udfordringer.

Opgaven med at skabe og bevare trivsel på arbejdspladsen er fælles for ledere, medarbejdere og den samlede organisation.

Vi formidler og udbreder vores resultater

Vi ved godt, at tid er en knap faktor. Og derfor arbejder vi målrettet på at gøre vores resultater og indsatser nemt tilgængelig for dig.

Vi vil derfor replikere og skalere vores resultater ved at afholde eller deltage i netværksmøder, webinarer, konferencer og faglige seminarer, som platforme for videnudveksling og vidensdeling.

Derudover udforsker vi også kreative og digitale løsninger, såsom online ressourcecentre og interaktive platforme, der kan give nem adgang til de seneste forskningsbaserede værktøjer og metoder for at fremme den mentale sundhed på arbejdspladserne.

Vi bygger bro, etablerer netværk og partnerskaber

Nectos kernefokus på brobygning strækker sig ikke kun til spændet mellem forskningsviden og indsatser på virksomheder. Det rækker helt ud til alle de aktører, som i dag er en væsentlig del af det økosystem, der omgiver en SMV-virksomhed.

Vi arrangerer og deltager derfor i en masse netværksaktiviteter med henblik på at opbygge relationer til virksomheder, branche- og erhvervsorganisationer, faglige organisationer, konsulenter, rådgivere, forskere, erhvervsudviklingshuse, regionale og lokale virksomhedsforeninger, lokale netværk af virksomheder, arbejdstilsynet, andre myndigheder, branchefællesskaber m.m.

Vi kortlægger forskningsviden

Necto gennemfører løbende vidensindsamling om problemstillinger, virksomme metoder og indsatser, på de områder vi arbejder med. Det sker bl.a. gennem opbygning af dokumenteret viden om hidtidig forskning og resultater på et område.

Det gør vi for at sikre, at vores indsatser er funderet i solid viden og velafprøvede metoder. I skal ikke være prøvekaniner – det er jeres fællesskab, trivsel og arbejdsglæde for vigtige til.