Nyhedsbrev – Marts 2024

Dato

NYT FRA NECTO: Tak for din interesse

Og velkommen til vores første nyhedsbrev!
I Necto arbejder vi for at styrke den mentale sundhed for små og mellemstore danske virksomheder. Det gør vi ved at udvikle, teste, implementere og udbrede konkrete løsninger, der styrker arbejdsfællesskaberne og øger ledere og medarbejderes handlemuligheder og viden om forebyggende tiltag indenfor mental sundhed.

I dette nyhedsbrev kan du læse lidt om vores første Learning Lab, hvor vi samler aktører og går i dybden om et aktuelt emne. Denne gang var fokus rettet på lederes egen trivsel og arbejdsmiljø. Vi er også i fuld gang med at forberede Stresskonferencen 2024, som vi afholder i juni måned sammen med Fonden Mental Sundhed, Malene Friis Andersen og IDA Arbejdsmiljø. Hvis du ikke allerede har tilmeldt dig, så skynd dig – der er fortsat (få) ledige pladser. Endelig arbejder vi på at starte de første arbejdspladsnære projekter. Det kan du høre meget mere om i det næste nyhedsbrev. Så stay tuned – viden er noget, vi deler.

God læselyst
Morten Mølgaard Jensen
Direktør, Necto

LEARNING LAB: Fælles fokus på leders trivsel

Nectos første af en lang række Learning Labs* løb af stablen d. 1. februar. Her samlede vi nogle af landets dygtigste forskere og praktikere og gik i dybden om et længe overset tema, nemlig lederes egen trivsel og arbejdsmiljø.

Dagen bød på ni skarpe indlæg og perspektivrige snakke om, hvordan vi sammen løfter lederes egen trivsel og arbejdsmiljø ind på de danske arbejdspladser. Dagen gav en masse viden om nuværende og kommende indsatser indenfor temaet, og der blev dannet nye relationer på kryds og tværs af projekter, fagligheder og forskning. Dette Learning Lab blev til i samarbejde med Signe Tønnesen fra Lederne og Lill Palmblad.

På den kommende Stresskonference 2024 vil lederes egen trivsel også være et tema og det materiale, som blev delt på Learning Lab d. 1. februar, vil også blive tilgængeligt sammen med det øvrige materiale fra Stresskonferencen.

*Learning Lab er et koncept, hvor Necto stiller ressourcer til rådighed for udveksling af viden og værktøj om fx et tema, en problematik eller en indsats indenfor mental sundhed; går i dybden, deler viden, skaber netværk og lægger fundamentet for fremtidige indsatser.

https://www.youtube.com/watch?v=XkvS3s3nNWw

https://youtu.be/lx_NFk8CJag

STRESSKONFERENCEN 2024: Du kan stadig nå at tilmelde dig

Stress koster danske arbejdspladser 16,4 mia. kroner årligt, viser de seneste tal fra NFA. Det vil Necto være med til at lave om på.  

Derfor er vi i år med til at arrangere Stresskonferencen. Det gør vi sammen med Fonden Mental Sundhed, Malene Friis Andersen og IDA Arbejdsmiljø.

I 2024 afholdes konferencen i Cirkusbygningen i København den 6. juni 2024. På konferencen får deltagere fra hele landet den nyeste, forskningsbaserede viden om, hvordan vi forstår og forebygger stress i arbejdslivet og livet generelt, kendskab til praksisnære værktøjer, indblik i de seneste trends og tendenser og mulighed for at møde nye mennesker og skabe netværk.  

Stresskonferencen 2024 sætter bl.a. fokus på:   Teknologi, overvågning og arbejdsmiljøLedelsesstress – Det går ud over alle – så hvad gør vi ved det?Hjernen og stress –hvordan hænger det sammen – og hvad kan vi gøre?  

Tilmeld dig Stresskonferencen 2024

Bag det faglige program står Nectos udviklingsdirektør, Yun Ladegaard sammen med Malene Friis Andersen og Christian Gaden Jensen.

Download det samlede program

 

STUDENTERJOB: Necto søger to studentermedhjælpere

Vi leder efter to studentermedhjælpere til vores lille team på Nørrebro i København.

Forsknings- og administrationsopgaver
Til den ene stillig leder vi efter en studentermedhjælper, som bl.a. kan hjælpe med at udføre literatursøgninger, og sammenfate og systematisere viden om udvalgte problemstillinger indenfor mental sundhed samt bistå med en række praktiske opgaver.

Formidling, kommunikation og SoMe
Den anden studentermedhjælper, vi gerne vil have med ombord, vil bl.a. komme til at hjælpe med at varetage vores formidlingsopgaver, herunder nyhedsbreve, SoMe opslag, hjemmeside etc. samt bistå med en række praktiske opgaver.

Til begge stillinger leder vi efter personer, som er du proaktive, nysgerrige og undersøgende; naturlige netværkere, der trives du med at være en del af en ung organisation under opbygning, som er præget af en uformel omgangstone, smil og latter, og som gerne fejrer selv de små succeser.

Læs mere om stillingerne.

Begge stillinger ønskes besat hurtigst muligt og gerne senest 1. april 2024, så skriv til os på info@necto.info, hvis du mener det er dig, vi er på jagt efter. Skriv gerne ”Studentermedhjælp” i emnefeltet.

Flere
nyheder